Συγκεκριμένα τα προϊόντα μας παράγονται σε μια ιδιόκτητη έκταση 4000 τ. μ. με οκτάωρη δυναμικότητα επεξεργασίας 10 τόνων γάλακτος. Στις εγκαταστάσεις εντάσσονται ένα πλήρως εξοπλισμένο εργαστήριο ελέγχου και ένας βιολογικός καθαρισμός. Επίσης η εταιρία μας, σεβόμενη τον καταναλωτή, παρακολουθεί στενά τις εξελίξεις των σύγχρονων μεθόδων παραγωγής εξελίσσοντας διαρκώς τον εξοπλισμό της.

Ποιότητα και Υγιεινή

Όσον αφορά την διασφάλιση της ποιότητας και της ασφάλειας παραγωγής, η εταιρία εφαρμόζει ολοκληρωμένα συστήματα ελέγχου όπως προβλέπει ο ελληνικός κώδικας τροφίμων και οι παγκόσμιες ισχύουσες νομοθεσίες.

Σε στενή συνεργασία με πιστοποιημένο χημείο με την εταιρία μας, ελέγχουμε δειγματολειπτικά την ποιότητα του γάλακτος σε κάθε παραγωγό, καθώς επίσης και στο τελευταίο στάδιο της παραγωγής, όπως το μικροβιακό φορτίο των προϊόντων μας. 

 Το Σύστημα Διαχείρισης Ποιότητας και Υγιεινής παραγωγής προϊόντων που εφαρμόζει η ΤΥΡΟΚΟΜΙΚΗ ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ είναι πιστοποιημένο σύμφωνα με τα αυστηρότερα διεθνή πρότυπα: ISO 22000:2005, ISO 9001:2008 και FSSC 22000:2010, FDA HALAL CERT (διεθνές πρότυπο πλήρως αναγνωρισμένο από το Global Food Safety Initiative).

 

 

 

 

 

             

 

Greek Feta Argolida Dairy - Τυροκομική Αργολίδας | phone:(+30) 2751020930 | email: info@greek-feta.com